Štát začne rokovať o predaji podielu v Telekome

Štát začne rokovať o predaji podielu v Telekome

Minister Tomáš Malatinský bude rokovať s predsedom Výkonného výboru Fondu národného majetku (FNM), s majoritným akcionárom ST Deutsche Telekom, ako aj s manažmentom ST.

Štát začne rokovať o predaji podielu v Telekome
BRATISLAVA 13. marca (WEBNOVINY) – Minister hospodárstva Tomáš Malatinský môže začať rokovať o predaji štátom vlastneného podielu v spoločnosti Slovak Telekom (ST).

Podľa materiálu, ktorý v stredu schválila vláda, bude Malatinský rokovať o ďalších možných krokoch súvisiacich s predajom časti ST spolu s predsedom Výkonného výboru Fondu národného majetku (FNM), s majoritným akcionárom ST Deutsche Telekom, ako aj s manažmentom ST.

Malatinský má zároveň do 30. júna vláde navrhnúť ďalší postup pri nakladaní so štátom vlastneným minoritným balíkom akcií ST.

"V zmysle záverov doposiaľ uskutočnených odborných analýz, ktoré boli vypracované pre MH SR aj FNM SR, sa pre prípad predaja majetkových účastí štátu na podnikaní ST javí ako najpreferovanejšia alternatíva predaj prostredníctvom kapitálových trhov (IPO), (…) priamy predaj, prípadne ich kombinácia (tzv. dual track)," uvádza sa v prerokovanom materiáli.

"Neboli prijaté žiadne konkrétne kroky. Toto je úplne prvý krok, ktorý hovorí o tom, aby sme ako ministerstvo hospodárstva mali mandát rokovať s akcionárom. Hovoriť o spôsobe či už predaja, alebo ohodnotenia akcií je dnes predčasné," skonštatoval hovorca ministra hospodárstva Stanislav Jurikovič.

Podľa materiálu MH SR nemá ministerstvo ani FNM pri existujúcom nastavení korporátnych vzťahov v ST, napriek korektným vzťahom s majoritným akcionárom, reálny priamy dosah na riadenie a smerovanie spoločnosti.

"Otázka efektivity a racionality dlhodobého, resp. trvalého štátneho vlastníctva minoritného podielu v telekomunikačnej spoločnosti je bezpochyby priamo spojená s problematikou vývoja na dotknutom trhu telekomunikačných technológií, na ktorom v Slovenskej republike aktuálne existuje rozvinutá konkurencia. Inovatívne technológie sú na Slovensku plne dostupné, zákazníci si môžu voľne vyberať medzi viacerými alternatívami. Z tohto pohľadu sa môže javiť ako dôvodné, že štát môže svoju podporu zavádzania nových technológií v oblasti telekomunikácií realizovať efektívnejším spôsobom ako je minoritná majetková účasť v jednom z účastníkov trhu," uvádza sa v materiáli.

Spoločnosť Slovak Telekom je najväčší slovenský telekomunikačný operátor. Pod značkou Telekom ponúka jednotlivcom, domácnostiam i firemným zákazníkom produkty a služby pevnej i mobilnej telekomunikačnej siete. ST je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group.

Po privatizácii v roku 2000 drží väčšinový balík akcií ST (51 %) Deutsche Telekom AG. Viac než tretinový podiel (34 %) patrí štátu, ktorý zastupuje MH SR. Zvyšných 15 % vlastní Fond národného majetku (FNM).