CRM alebo riadenie vzťahov so zákazníkmi je systém riadenia interakcií spoločnosti so súčasnými alebo budúcimi zákazníkmi. Často v sebe zahŕňa rozličné systémy pre organizáciu, automatizáciu a synchronizáciu obchodného, marketingového či technického oddelenia. Spoločnosti prináša mnoho výhod a hlavne uľahčuje prácu. V dnešnej dobe totiž silná konkurencia vytvára veľký tlak na spoločnosti, ktoré musia flexibilne reagovať na