CRM

0

MIcrosoft Dynamics CRM – spoľahlivý spôsob na prehľad o aktivitách so zákazníkmi

 Potrebujete mať prehľad o klientoch vrátane prvého kontaktu cez predaj a komunikáciu až po celkovú podporu starostlivosť? Microsoft Dynamics CRM predstavuje spôsob, ako efektívne sledovať a riadiť všetky obchodné procesy a aktivity s klientmi a zákazníkmi. V súvislosti s nimi je výhodou, že systém je možné prispôsobiť na akýkoľvek typ evidencie – či už pracujete s ľuďmi, projektmi, ponukami, vozidlami či

0

Nové trendy v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi

CRM alebo riadenie vzťahov so zákazníkmi je systém riadenia interakcií spoločnosti so súčasnými alebo budúcimi zákazníkmi. Často v sebe zahŕňa rozličné systémy pre organizáciu, automatizáciu a synchronizáciu obchodného, marketingového či technického oddelenia. Spoločnosti prináša mnoho výhod a hlavne uľahčuje prácu. V dnešnej dobe totiž silná konkurencia vytvára veľký tlak na spoločnosti, ktoré musia flexibilne reagovať na