Dôchodok

0

Dôchodok si možno zvýšiť dobrovoľným poistením

Živnostník, ktorý je povinne poistený, sa môže súčasne poistiť aj dobrovoľne. http://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/275604-dochodok-si-mozno-zvysit-dobrovolnym-poistenim/

0

Druhý pilier bude zarábať menej

Ziskovosť druhého penzijného piliera, ktorá je často kritizovaná, sa od apríla ešte viac oslabí. http://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/275584-druhy-pilier-bude-zarabat-menej/

0

Aký bude dôchodok človeka, ktorý celý život platil minimálne odvody?

Väčšina živnostníkov platí len minimálne odvody do Sociálnej poisťovne. Výška odvodov sa však odrazí aj na dôchodku, ktorý v budúcnosti dostane. http://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/275480-aky-bude-dochodok-cloveka-ktory-cely-zivot-platil-minimalne-odvody/

0

Ako sa vypočíta starobný dôchodok, keď popri invalidnej penzii pracujem?

Preklasifikuje sa invalidný dôchodok na starobný v priznanej výške a ďalšia časť starobného dôchodku sa vypočíta z dosahovaného príjmu? http://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/275329-ako-sa-vypocita-starobny-dochodok-ked-popri-invalidnej-penzii-pracujem/

0

Kto, kedy a za akých podmienok má nárok na invalidný dôchodok

Človek je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %. http://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/275118-kto-kedy-a-za-akych-podmienok-ma-narok-na-invalidny-dochodok/

0

Invalidita nie je ťažké zdravotné postihnutie. A naopak

Invalidný dôchodca dostáva invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne, ťažko zdravotne postihnutý človek môže dostať príspevky z úradu práce. http://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/275110-invalidita-nie-je-tazke-zdravotne-postihnutie-a-naopak/

0

Kedy môže Sociálna poisťovňa zamietnuť žiadosť o invalidný dôchodok

Stane sa tak vtedy, ak je miera poklesu schopnosti pracovať u poistenca menej ako 41 percent v porovnaní so zdravou osobou. http://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/275108-kedy-moze-socialna-poistovna-zamietnut-ziadost-o-invalidny-dochodok/

0

Pracujúcim penzistom pribudli povinnosti

Starobný dôchodca, ktorý má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, platí od januára poistné na starobné poistenie. http://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/274782-pracujucim-penzistom-pribudli-povinnosti/

0

Dostanem predčasný dôchodok aj z Rakúska?

Chcel by som požiadať o predčasný dôchodok. Mám odpracovaných 45 rokov, z nich 8 rokov v Rakúsku. http://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/274719-dostanem-predcasny-dochodok-aj-z-rakuska/

0

Pracujúci penzista si zvyšuje dôchodok

Dôchodky sú na Slovensku pomerne nízke, a tak si tisíce penzistov privyrábajú prácou. http://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/274306-pracujuci-penzista-si-zvysuje-dochodok/