Nezamestnanosť je aj napriek ekonomickému rastu neustále jedným z najväčších problémov Slovenska. Miera nezamestnanosti stále presahuje 13% práceschopného obyvateľstva (presne 13,28%). Aj keď si musíme z tejto štatistiky odrátať dobrovoľne nezamestnaných, tak stále dostaneme alarmujúce číslo. Ešte alarmujúcejšie je to, že v tejto armáde bez práce sa nachádza mnoho mladých ľudí, čerstvých