Zdravotné poistenie možno na Slovensku charakterizovať ako poistenie ktoré slúži na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti  – preventívnej starostlivosti, či starostlivosti v prípade ťažkého zdravotného poistenia. Zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých ľudí. Aké poznáme druhy zdravotného poistenia? Vo všeobecnosti môžeme rozdeliť poistenie na verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie. Verejné zdravotné poistenie – dobrovoľné,