Vďaka druhému pilieru môžete prispievať do fondov

Vďaka druhému pilieru môžete prispievať do fondov

Na Slovensku už pekných pár rokov existuje možnosť rozdeliť si dôchodkové sporenie do dvoch pilierov. Prvý štátny pilier je pre všetkých sporiteľov povinný, no vy si máte možnosť zvoliť, či časť svojich finančných prostriedkov presuniete do druhého piliera. V skratke – celkovo sporíte osemnásť percent do prvého piliera. Ak chcete mať druhý pilier, tak štrnásť percent necháte v prvom pilieri a štyri percentá presuniete do druhého piliera. Čo tým získate?

Máte možnosť využiť výhodné dôchodkové fondy. Tie spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti, tzv. d.s.s. Tie pod sebou povinne spravujú jeden dlhopisový garantovaný fond a jeden akciový negarantovaný fond. Už z názvu týchto fondov je jasné, že ten akciový bude spojený s investovaním do akcií a rôznych finančných produktov. Výhodou je potenciálne vyšší výnos, no rovnako vyššie je i riziko, že investícia skrátka nevyjde. Je teda na vás, ako sa po porade s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou rozhodnete. Rozhodne však platí, že výnos z investovania v druhom pilieri do fondov je vo veľkej väčšine prípadov vyšší než pri zotrvaní v štátnom prvom pilieri. Ak teda chcete mať pri dôchodkovom sporení trochu variability i možnosti viac zarobiť, druhý pilier a fondy budú pre vás tým správnym riešením. Navyše – chcete predsa mať časť sporenia pod svojou kontrolou v druhom pilieri než to nechať celé na štát v prvom pilieri, no nie?