Veľké zmeny v skupine Cofely

Veľké zmeny v skupine Cofely

Zjednotenie loga spoločností je jedným z krokov pre zlepšenie marketingovej komunikácie celej skupiny.

Veľké zmeny v skupine Cofely
BRATISLAVA 27. marca (WBN/PR) – Skupina Cofely, a. s., ktorú tvorí sedem spoločností dodávajúcich teplo a teplú vodu v ôsmich mestách a štyroch mestských častiach Bratislavy, sa rozhodla pristúpiť k zjednoteniu log podľa korporátneho vizuálu. Týmto krokom chce dosiahnuť jednotnosť vo vnímaní celej skupiny, ktorú bude odteraz charakterizovať niekoľko identických prvkov.

Zjednotenie loga spoločností je jedným z krokov pre zlepšenie marketingovej komunikácie celej skupiny. Doteraz každá spoločnosť vystupovala pod svojou značkou. „Nejde o novo založené spoločností, každá z nich už mala svoju špecifickú históriu a logotyp, preto rozhodnutie o finálnej podobe nebolo jednoduché, “ hovorí Roman Doupovec, generálny riaditeľ Cofely, a. s. „Snažili sme sa nájsť také spoločné prvky, aby sme boli ľahšie identifikovateľní na trhu,“ pokračoval Roman Doupovec. Rebranding bol logickým krokom po tom, čo v roku 2011 spoločnosť Cofely, a.s. prevzala teplárenskú skupinu Comeron Group.

Zjednotenie loga smeruje aj k lepšiemu prepojeniu s francúzskou materskou firmou GDF SUEZ. Cieľom zmien bola len grafická stránka, ktorá sa v prevažnej miere vyznačuje čitateľnosťou a funkčnosťou, čo sú aj atribúty spolupráce so skupinou Cofely, a. s.

Členovia skupiny Cofely v oblasti tepelného hospodárstva (nové logotypy):