Vláda si sadne za stôl, zhodnotí hospodársky rast

Vláda si sadne za stôl, zhodnotí hospodársky rast

Ministerka Zuzana Zvolenská má vláde predložiť návrh na novelizáciu nariadenia o indikátoroch kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Vláda si sadne za stôl, zhodnotí hospodársky rast
BRATISLAVA 6. marca (WEBNOVINY) – Vláda by sa mala vo štvrtok zaoberať stavom príprav opatrení v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu.

Ústnu informáciu o tom by mal kabinetu poskytnúť minister hospodárstva Tomáš Malatinský. Podľa medializovaných informácií by malo ísť o opatrenia, ako sú zrýchlenie výstavby diaľnic či lepšie čerpanie eurofondov.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská má vláde predložiť návrh na novelizáciu nariadenia o indikátoroch kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Rezort zdravotníctva vypracoval nový zoznam indikátorov kvality, obsahom ktorého je 46 indikátorov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre poskytovateľov ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zámerom ministerstva je aktualizovať indikátory kvality zdravotnej starostlivosti tak, aby sa sledovali aj v ďalších medicínskych odboroch, v ktorých doteraz neboli ustanovené a zároveň poskytovali diferencovanú možnosť hodnotenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Súčasťou štvrtkového rokovania kabinetu má byť aj správa o plnení akčných plánov na zrýchlenie čerpania a implementácie operačných programov k 31. decembru minulého roka. Materiál vyhodnocuje doterajšie plnenie najmä na základe kvantitatívnej analýzy porovnávajúcej mesačné tempá zazmluvňovania a čerpania finančných prostriedkov EÚ pred a po prijatí akčných plánov.

Šéf rezortu dopravy má informovať o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom legislatívnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR k politike súdržnosti od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012.