Výhody sporiacich účtov, ktoré si pravdepodobne ani neuvedomujete

Výhody sporiacich účtov, ktoré si pravdepodobne ani neuvedomujete

Pripadá vám sporiaci účet neatraktívny? Je pravdou, že svojimi výnosmi veľmi neohúri, no aj napriek tomu si v bankovom prostredí zaslúži svoje miesto. Hoci možno využívate iné sporiace produkty, časť hotovosti by ste z niektorých dôvodov mali držať aj na bankovom či sporiacom účte. Tú sú dôvody.  

Likvidita

Pri takmer každej investícii potrebujete istý čas, kým ju dokážete „speňažiť,“ teda dostať z nej peniaze na svoj bankový účet a následne ich akokoľvek použiť. Pri sporiacich účtoch s výnimkou terminovaných, toto riešiť nemusíte.

Bezpečnosť

Vaše peniaze sú bezpečne uložené nie len pre prípad krádeže, ale dokonca aj v prípade krachu a insolventnosti banky. Týka sa to všetkých vkladov až do výšky 100 000 eur vrátane úrokov. K vašim peniazom sa dostanete do 20 dní, ak by náhodou táto situácia nastala.

Bez žiadnych prekážok

Na založenie sporiaceho účtu nepotrebujete prakticky okrem občianskeho preukazu nič. Minimálny vklad je mnohokrát len 10 eur.

Nemusíte tomu rozumieť

Na to, aby vaše peniaze zarábali, nemusíte mať žiadne ekonomické vzdelanie či vedomosti. Pri investovaní alebo minimálne pri iných bankových produktoch je často žiaduce disponovať aspoň základnými znalosťami. Ideálna možnosť je mať po ruke dobrého finančného poradcu, ale to už je iná kapitola. V každom prípade to nie je prípad sporiacich účtov.

Nepodstupujete žiadny investičný risk  

Investovanie síce mnohokrát ponúka zaujímavejšie výnosy, no rovnako tomu zodpovedá aj vyššie riziko. Sporiaci účet vám však garantuje výnosové percento a vy vopred viete, na čom ste. Máte dve istoty, a to presný zisk a nulový risk.

Rast vašich úspor vás motivuje šetriť viac

Váš sporiaci účet vám ponúka spätnú väzbu pravidelne každý rok. Každý rok vidíte, ako vaše úspory rastú. Samozrejme nemôžeme hovoriť o miliónoch, ale aj malými krokmi človek niekam zájde. Rast vašich úspor spôsobí to, že budete ochotnejší sporiť viac peňazí a inkasovať tak ešte väčší úrok.