Vyskúšajte skvelé peer to peer pôžičky!

Peer to peer pôžičky nepatria medzi produkty, ktoré by boli na Slovensku či v Čechách príliš rozšírené. Dôvodom môže byť aj skutočnosť že peer to peer pôžičky, s ktorými sa stretnete aj pod skratku P2P pôžičky sa rozvinuli v Británii, postupne si tento spôsob požičiavania peňazí obľúbili v Amerike, pomaly prenikal aj do Európy, avšak Slovákom sa sprístupnil len nedávno. Národná banka Slovenska je v prípade týchto produktov opatrná a upozorňuje na možné riziká, ktoré vyplývajú s takto investovanými peniazmi.


Pri peer to peer pôžičkách ide o požičiavanie a požičiavanie si. Na strane požičiavania vystupujú investori, ktorí majú prebytok finančných prostriedkov, ktoré chcú výhodne zhodnotiť. Druhú stranu peer to peer pôžičiek predstavujú dlžníci, ktorým finančné prostriedky chýbajú. Výhoda tohto typu požičiavania spočíva v diverzifikácii rizika, keďže investor požičiava peniaze naraz hneď niekoľkým dlžníkom. Ide o finančný vzťah medzi jedným investorom a viacerými dlžníkmi. Môžeme teda hovoriť o kolektívnom investovaní a kolektívnom požičiavaní, pričom výhody sú na oboch stranách. Investor má možnosť efektívnejšie zhodnotiť finančné prostriedky, bez akejkoľvek zbytočnej a namáhavej administratívnej náročnosti. Výhody pre dlžníka spočívajú v nižších úrokových mierach. Prednosti, ktoré dlžníci ocenia predstavujú nulové poplatky, uprednostňovanie individuálnych potrieb a odpadáva aj zdĺhavé overovanie v registroch.