Využite týchto 5 typov a majte vaše peniaze pod kontrolou

Využite týchto 5 typov a majte vaše peniaze pod kontrolou

V dnešnej dobe sa dá pri platbe kartou veľmi jednoducho stratiť prehľad o našich výdavkoch. Kartu v obchode len priložíme a odídeme. Príde týždeň pred výplatou a my sa čudujeme, prečo už nemáme žiadne peniaze. Mať financie pod kontrolou znamená viesť si vlastný rodinný rozpočet.

Paradoxom je, že si rodinný rozpočet vedú práve tie rodiny alebo jednotlivci, ktorí sú v hospodárení naozaj poctiví. Je to preto, lebo sú zodpovední a chcú mať prehľad o svojich peniazoch. Naopak tí, ktorí často míňajú bez rozmýšľania, by ho potrebovali najviac. Zmysel takého rozpočtu spočíva v prehľade o hospodárení domácnosti a rozumnej spotrebe.

Každá rodina má na jednej strane svoje príjmy, zvyčajne ide o plat oboch manželov. A na strane druhej výdavky. S niektorými fixnými výdavkami, ako nájom, inkaso, SIPO, internet, TV sa nedá nič robiť, sú dôležité a platíme ich každý mesiac rovnako. Potom je tu strava, benzín, oblečenie a nakoniec zábava. S touto druhou skupinou sa už ale dá pracovať. Nemajte obavy, určite to nebude bolieť.

Vytvorte si rodinný rozpočet

Viesť si mesačný alebo týždenný prehľad je prvým krokom. Na ľavej strane evidujte vaše príjmy a na pravej výdavky. Získate prvotný prehľad, ktorý môžete časom optimalizovať a mesiace si medzi sebou porovnávať.

Snažte sa platiť hotovosťou

Každý týždeň si vyberte rovnakú sumu z bankomatu, ktorú budete mať len na stravu a prípadne iné drobné nákupy. Tvárte sa, že jednoducho tento týždeň nemáte viac peňazí, akoby ste boli pred výplatou. Výdavky na stravu tak budete mať pod kontrolou.

Vytvárajte si rezervu

Z každej výplaty si odložte aspoň 10 % bokom na rezervu. Experti radia disponovať rezervou vo výške šesť násobku mesačnej mzdy. Platí to v prípade, ak nie ste pre túto udalosť poistený. Dôležité je urobiť to v momente, ako vám príde výplata na účet. Výborne na to poslúži podúčet, ktorého zostatok sa na vašom bežnom účte nezobrazuje. Vnímajte to, akoby ste tieto peniaze nemali, no predsa ich tam máte. Z rezervy môže časom vzniknúť úspora a z tej možno budúca investícia. Podstata rezervy spočíva v pripravenosti na neočakávané udalosti, akou je napríklad pokazená práčka.

Neodmeňujte sa hneď, ako dostanete novú výplatu

Väčšina ľudí robí v tomto chybu, míňajú peniaze z výplaty, len čo dorazia na ich účet. Robte to naopak, hospodárte rozumne a na zábavu a potešenie míňajte to, čo vám každý mesiac zostane z výplaty. Je to podobné ako v prísloví – najprv práca a potom zábava.

Na každoročné výdavky odkladajte mesačne

Ak niektoré výdavky ako PZP platíte raz ročne, odkladajte si alikvotnú čiastku každý mesiac. Ak napríklad platíte každý rok v januári PZP v hodnote 84 eur, každý mesiac si odložte bokom 7 eur.