Založenie s.r.o. – právny postup.

Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí medzi obľúbené spôsoby podnikania, ale pri ich zakladaní je dôležité dodržiavať určitý postup a všetky právne predpisy. Postup založenia eseročky možno zhrnúť do niekoľkých krokov, ktoré je potrebne dodržať.

Prvým krokom je výber názvu firmy, ujasnenie si predmetu podnikania a zvolenie sídla spoločnosti. Následne je potrebné spísať spoločenskú zmluvu, alebo zakladateľskú listinu a vytvoriť podpisové vzory. Ďalším krokom je získanie živnostenského oprávnenia a nasleduje splatenie základného imania.

Po získaní živnostenského oprávnenia nasleduje zápis do Obchodného registra a registrácia na daňovom úrade – novozaložená spoločnosť sa po zápise do obchodného registra musí do 30 dní zaregistrovať aj na daňovom úrade. Založenie firmy s ručením obmedzeným je naozaj dôležité podnikať podľa týchto krokov, inak by došlo k porušeniu zákona.