Zbytočné upozornenia na bezcenné akcie

Obchodník s cennými papiermi zasiela upozornenia na možnosť bezplatného prevodu aj ľuďom, ktorí akcie previedli na štát už pred rokmi.

http://peniaze.pravda.sk/sporenie-a-investicie/clanok/273082-zbytocne-upozornenia-na-bezcenne-akcie/