Zhodnocujte peniaze investovaním

Zhodnocujte peniaze investovaním

Máte doma prebytočné peniaze, ktoré vám ležia doma pod matracom? Viete, čo to znamená? Že sa znehodnocujú nielen infláciou, ale aj ušlým výnosom, ktorý by ste mohli realizovať ich investovaním. V dnešnom článku, si preto povieme čo je investovanie, aké sú jeho ciele, dôvody a základné princípy investovania.

Čo je investovanie?

Investovanie je spôsob, akým je možné zhodnotiť peniaze. Je to bežná činnosť, ktorá sa však, ako napokon všetko, musí vedieť. Hoci môže investovanie slúžiť ako nástroj na zhromažďovanie peňazí, čo je primárnym cieľom sporenia, je medzi nimi niekoľko zásadných rozdielov.

Ciele investovania

Dobrý investor by mal mať nasledujúce ciele:

– aby jeho príjem nebol závislý len na jednom zdroji (napr. plat),

– aby hodnota jeho majetku neustále rástla (určite rýchlejšie ako budú rásť jeho dlhy – teda záväzky),

– aby dostupnosť peňazí (tzv. likvidita) a kolísanie hodnoty jeho majetku bolo adekvátne jeho potrebám v čase (to znamená, aby investícia na krátky čas kolísala čo najmenej, aj keď s nižším možným výnosom, investície na dlhšiu dobu môžu kolísať viac, no druhou stranou vyššieho rizika kolísania ceny je pre investora možnosť adekvátne vyššieho výnosu).

Dôvody investovania

Určite každý z nás na to, aby sa rozhodol investovať, potrebuje nejaké dôvody, ktoré ho presvedčia. Medzi hlavné dôvody možno považovať: výnos, ochrana pred infláciou, zvýšenie budúcich príjmov, vytvorenie pasívneho príjmu (úroky, dividendy), zaistenie na starobu, nezávislosť na sociálnej politike štátu, zaistenie rodiny, diverzifikácia majetku a portfólia aktív, peniaze pracujú za vás, investícia prináša slobodu a finančnú nezávislosť, peniaze v banke sú istá strata, nízke úrokové sadzby na sporiacich / termínovaných účtoch.

Zákonitosti investovania

Sú to v podstate dva základné princípy, a to: hodnota každej investície v čase kolíše (to znamená, že jej cena aj klesá, aj stúpa), a čím nižšie riziko, tým nižší býva zvyčajne aj výnos a naopak.

Ako sa hovorí, ak sa bojíš nechoď do lesa, tak to platí aj pri investovaní. Je potrebné sa odpútať od všetkých garancií a istôt. Za garancie a istoty sa totiž veľmi draho platí.