Zníženie nákladov

Zníženie nákladov

V dnešnej dobe možno pozorovať historicky najnižšie úrokové sadzby. Pre porovnanie, úrokové sadzby pred dvomi až tromi rokmi boli takmer dvojnásobné. To všetko je spôsobené uvoľnenou menovou politikou Európskej centrálnej banky a dodávaním likvidity na trh. Kvantitatívne uvoľňovanie je neštandardným nástrojom menovej politiky, no jeho účinnosť je historicky dokázaná. Je takzvaným posledným nástrojom menovej politiky pred absolútnou deformáciou finančného trhu.

Daná situácia môže hrať do karát ľuďom a spoločnostiam, ktoré v minulosti uzavreli úverové zmluvy za vyššiu úrokovú sadzbu. V týchto prípadoch sa dlžníci snažia o refinancovanie svojich úverových záväzkov v iných bankách. Pre klienta je to veľmi výhodný spôsob, ako znížiť svoje úrokové náklady a taktiež, pre banku je to spôsob, akým možno nadobudnúť nových klientov.

Úrokové sadzby sa pri refinancovaní úverového záväzku môžu znížiť aj o niekoľko percentuálnych bodov, všetko záleží od úrokovej sadzby, za ktorú bol pôvodný úverový produkt poskytnutý. Ak by sme sa pozreli na aktuálne najpredávanejšie produkty komerčných bankách, potvrdili by sme si danú situáciu. Skoro polovica klientov komerčných bánk sa snaží o refinancovanie svojich záväzkov a dosiahnutie tak lepšej úrokovej sadzby. Medzi najpredávanejšie produkty bánk v súčasnosti patrí refinančná pôžička, ktorá slúži na refinancovanie spotrebných úverov obyvateľstva.

Tento spôsob je rozhodne dobrou cestou ako znížiť náklady, či už jednotlivcov, ale i domácností.