Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným.

Vlastníte eseročku, ale neplánuje v podnikaní pokračovať? Nemáte záujem viesť ďalej svoju spoločnosť? V takomto prípade by ste mali pristúpiť k zrušeniu podniku, teda k jeho likvidácii. Likvidácia spoločnosti predstavuje najvhodnejší spôsob, ako podnikanie ukončiť, hoci to môže byť pomerne náročné.

To, či bude likvidácia spoločnosti jednoduchá, alebo zložitá, závisí od toho, ako veľmi aktívna spoločnosť bola. Ak ide o aktívnu spoločnosť, ktorá vykonávala svoju činnosť veľmi produktívne, tak bude jej likvidácia o čosi zložitejšia, pretože bude potrebné ukončiť všetky podnikateľské aktivity firmy. V prípade, že spoločnosť dlhodobo nevykazuje činnosť, tak bude likvidácia jednoduchá, pretože sa okamžite pristúpi len k výmazu spoločnosti z Obchodného registra. Samozrejme je potrebné dodržať všetky predpisy stanovené zákonom.

Pred ako začnete zrušenie s.r.o. je dôležité si zostaviť časový plán a dodržiavať postupnosť krokov, ktoré vedu k správnej likvidácii spoločnosti s ručením obmedzeným.